Kantine commissie

De kantine  is het gezellige honk van onze club.Voor en na de wedstrijden is er de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of iets anders met elkaar het laatste nieuws uit te wisselen. Ook zijn er soms vergaderingen van het bestuur en dergelijke. Dat dit allemaal kan wordt door diverse groepjes van leden verzorgd.

De kantine commissie is binnen het bestuur vertegenwoordigd door
Josephine Hoekstra.

De inkoop wordt verzord door Piet Vorstenbosch.

Het koffiezetapparaat wordt onderhouden door Piet van Veenendaal en Hans Smulders.

Voor versieringen in de kantine en bij de banen zorgen Jacinta Hollender en Lucie van Hest.