Lidmaatschap

Nieuwe leden

Belangstellenden, die lid willen worden van DLE kunnen drie keer meespelen voordat zij zich defintief op willengeven als lid

 Nieuwe leden kunnen zich per email op geven bij het secretariaat.                                        
secretariaat.dle@outlook.com

Als U lid wordt zal U in verband met de privacy wet ook gevraagd worden toestemming te geven voor het pupliceren van Uw naam en eventueel een foto waarop U staat.

Voor de contributie 2019 - klik hier de contributie voor 2019 is gelijk aan 2018

Wijzigingen van Uw lidmaatschap.

Als er wijzigingen zijn, bijvoorbeeld je wilt het lidmaatschap opzeggen of je wilt een licentie wijzigen, dient dat voor 1 december te geschieden en die wijziging gaat dan 1 januari van het volgend jaar in. 

Ook dit kan bij het secretariaat: secretariaat.dle@outlook.com