Lidmaatschap

Nieuwe leden

Belangstellenden, die lid willen worden van DLE kunnen zich opgeven bij het secretariaat. Je kunt daarna gerust eens een keertje meespelen of komen kijken voordat U zich defintief opgeeft als lid.

 

 Nieuwe leden kunnen zich per email op geven bij het secretariaat.                                                 dle.secretariaat@outlook.com

Wijzigingen van Uw lidmaatschap.

Als er wijzigingen zijn, bijvoorbeeld je wilt het lidmaatschap opzeggen of je wilt een licentie wijzigen, dient dat voor 1 december te geschieden en die wijziging gaat dan 1 januari van het volgend jaar in. 

Ook dit kan bij het secretariaat. dle.secretariaat@outlook.com