Lidmaatschap

Nieuwe leden

Belangstellenden, die lid willen worden van DLE kunnen zich opgeven bij het secretariaat. Je kunt daarna gerust eens een keertje meespelen of komen kijken voordat U zich defintief opgeeft als lid.

 Nieuwe leden kunnen zich per email op geven bij het secretariaat.                                        
secretariaat.dle@outlook.com

Als U lid wordt zal U in verband met de privacy wet ook gevraagd worden toestemming te geven voor het pupliceren van Uw naam en eventueel een foto waarop U staat.

Voor de contributie 2018 - klik hier

Wijzigingen van Uw lidmaatschap.

Als er wijzigingen zijn, bijvoorbeeld je wilt het lidmaatschap opzeggen of je wilt een licentie wijzigen, dient dat voor 1 december te geschieden en die wijziging gaat dan 1 januari van het volgend jaar in. 

Ook dit kan bij het secretariaat: secretariaat.dle@outlook.com