Vervallen int. doubletten avonden.

De geplande interne doubletten competitie avonden op elf en vijfentwintig oktober komen helaas te vervallen in verband met de jeu de boule lessen die op die avonden zijn gepland.