Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door vijf personen. De samenstelling is momenteel als volgt: 

 Voorzitter / Penningmeester  Mayke Kluijtmans  06-23876711
 Secretaris  Maya Josiassen  (0492) 430521
 Accommodatie  Vacant  
 Wedstrijd zaken  Jan Lutterman  06-10886403
 Algemene zaken  Josephine Hoekstra  040-2851674

   Email secretariaat:          dle.secretariaat@outlook.com                

    Email penningmeester:   dle.penningmeester@outlook.com 

     Ons postadres is:            Linze 11, 5667 AH  Geldrop 

Voor het huren van onze accommodatie kun je contact opnemen met Piet en Rina de Louw, bereikbaar per telefoon: 040.285.77.87 of per email:  

 zaalhuur@delammenerrem.nl